połączenia lokalne

Fundamentalnym celem dobrego rządu jest poprawa jakości życia polskich rodzin - bez względu na miejsce zamieszkania czy pozycję społeczną